Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Навколишній світ з четвертого класу.

Для дорослих, які, як правило, володіють чітким логічним мисленням, зрозуміло, що вивчення природи треба починати з мінералів, потім переходити до рослин, далі мають йти тварини, і вже після цього треба вивчати людину.
Але в школі ми вивчаємо навколишній світ ще до того, як в дитині починає формуватися логічне мислення - з четвертого класу. Учні знайомляться з тваринами, порівнюючи їх з людиною. Адже тварин дитині набагато легше зрозуміти і відчути - вони рухаються, в них є поведінка, можна говорити про їх характер тощо. Це вивчення відбувається через задіяння фантазії дитини. Завдяки цьому іноді навіть можна не показувати живу тварину, а образно розповідати про неї, і дитині цього буде достатньо.
З рослинами, які вивчають в п'ятому класі, вже складніше - вони змінюються дуже повільно.
Мінерали найбільш далекі від людини, і для їх вивчення треба мати вже більш-менш розвинене логічне мислення, яке починає виявляти себе в учнях приблизно у віці шостого класу. Саме в цьому віці з'являється здатність спостерігати зовнішні об'єкти і явища, відсторонюватися від них після спостереження і аналізувати спостережене. (Тому в шостому класі починає викладатися також фізика, яка вимагає від учня подібних якостей.)
Треба також зауважити, що у віці шостого класу починається інтенсивна мінералізація скелету дитини. І десь на рівні глибокої підсвідомості учень починає відчувати свою спорідненість з мінеральним.
Іван Габович, методист вальдорфського ліцею «Ступені»
Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар