Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Важкий, але цікавий шлях пізнання чи простий шлях "зубріння"?

А якщо обрати інший шлях?
Якщо йти не шляхом пізнання у школі, де все побудовано на природньому бажанні дитини вчитися?
Шлях готових формул дуже ефективний. Результат видно швидко, він очевидний. Але що відбувається з дитиною? Вона забуває, що таке природній інтерес до навчання. Пошук нового більше не є внутрішньою проблемою. У школі, де багато пояснюють навіть до виникнення питання всередині дитини, процес навчання стає суто зовнішнім, а не внутрішнім. Дитина починає лінуватися на душевному рівні, шукати способи скласти предмет, а не вивчити, пізнати. Якщо ж в одній школі є вчителі з різним підходом, дитина, скоріш за все, обере того, де класичний підхід. Бо це легше.
Проте такий підхід діє неглибоко, поверхнево, перевантажує інтелект і не чіпає душевну сферу. Всередині дитини нічого не відбувається по відношенню до предмету, окрім "хочу-не хочу". Такий варіант можливий в старшій школі, коли професіонал іде до сформованої певним чином особистості учня. В середній та молодшій школі такий підхід руйнує систему авторитетів, систему внутрішньої мотивації дитини.
Результати роботи, що проводять вальдорфські вчителі протягом молодшої та середньої школи, помітні у старших класах. Вони глибокі, на рівні формування не тільки знань, а й особистості. І саме тому важливо обирати хай важкий, але цікавий шлях пізнання замість простого шляху "зубріння".


Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар