Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Протипожежні тренування Весна-21

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974, та наказу №26 "Про проведення тренувань з пожежної беспеки у Одеському НВК "СТУПЕНІ"" від 29.04.2021 року в школі були проведені практичні тренування з метою відпрацювання плану евакуації здобувачів освіти і працівників навчального закладу в разі виникнення пожежі, вдосконалення порядку і способу оповіщення учасників освітнього процесу  на випадок виникнення пожежі, перевірки реальності реагування на пожежу як надзвичайну ситуацію.


ЗВІТ

про організацію та проведення протипожежного тренування в Одеському НВК «СТУПЕНІ»

Тема тренування: «Організаційні дії керівного складу та формувань цивільного захисту закладу при виникненні пожежі в НВК«СТУПЕНІ»».

Мета тренування:  проведення комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту в навчальному закладі,  здійснення заходів, спрямованих на збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу.

Термін проведення: 13.05.2021 року.

Місце проведення: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 31-А

Тривалість тренування – 1 година.

Керівник тренування  директор НВК Лукянченко Наталія Миколаївна.

До тренування залучались:

  • педагогічний склад та працівники  -   43 осіби;
  • вихованці дошкільного підрозділу 35 дітей та 111 учнів 1-11 класів.

Оцінка готовності на період проведення тренування.

         З метою попередження помилкових дій учасників, які можуть призвести до нещасного випадку, пошкодження обладнання, з педагогічним складом, працівниками, учнями  проведені  інструктажі щодо заходів безпеки під час тренування.

        Оповіщення та доведення до персоналу інформації про виникнення пожежі проводилось за допомогою  шкільной системи оповіщення.

         Одеський НВК «СТУПЕНІ» забезпечений вогнегасниками у кількості 28 шт.

         Уточнені поверхові плани екстреної евакуації на випадок виникнення пожежі.

         Системи внутрішнього протипожежного водогону та інших систем водопостачання в робочому стані.

         Виходи і евакуаційні шляхи утримуються вільними і не захаращеними. 

Повнота і якість відпрацювання дій з евакуації.

            У ході тренувань відпрацьовано оповіщення педагогічного складу, працівників, учнів, їхні дії за сигналом «ПОЖЕЖА» та відповідними мовними повідомленнями.

            Дії персоналу за сигналом оповіщення про пожежу були чіткими та грамотними.

            Час евакуації – 6 хвилин.

            Подальше розміщення і контроль наявності  учнів заплановано в сквері за межами території школи за адресою вул. Ільфа і Петрова, 31

Перелік робіт, виконаних у період підготовки та проведення тренування.

           Перевірено:

·      справність систем телефонного, мобільного зв’язку;

  • зворотна реакція з пульта обслуговування системи протипожежної автоматики послідувала протягом 2 хв.

·      стан запасних виходів та шляхів евакуації;

·     справність внутрішнього протипожежного водогону;

·      готовність до використання первинних засобів пожежегасіння;

Висновки:

·     плануючі документи для організації діяльності з питань цивільного захисту відпрацьовані в повному обсязі;

·     будівля та територія  закладу забезпечені справними первинними засобами пожежогасіння;

·     в приміщеннях розроблені та вивішені по поверхові плани евакуації; шляхи евакуації вільні, позначені вказівними знаками;

·     проїзди по території, під’їзди до будівель не загромаджені; територія утримується в чистоті;

·     у закладі здійснюються  заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

          Під час проведення тренування випадків порушення правил охорони праці та пожежної  безпеки не було.

          Як позитивно слід відмітити: організованість учнів та працівників.

Результати тренування обговорені на нараді при директорі 13 травня 2021 року.

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар