Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, яка не підкоряється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогика

бере витоки з самої дитини і має на меті розвиток його власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це середовище для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфский дитячий сад

- це основа майбутньої здорового життя.

В вальдорфской школе

один учитель сопровождает класс первые 6-8 лет в качестве основного учителя.

В вальдорфской школе

иностранные языки изучаются с первых классов.

Вальдорфская школа

- это преподавание основных предметов эпохами.

Вальдорфская школа

- это отсутствие принуждения, оценок и эталонов правильности.

Вальдорфская школа

- это пробуждение интереса к учебе.

Вальдорфская школа

- это широкий, комплексный подход к изучению среды.

Вальдорфский детский сад

- это домашняя атмосфера в разновозрастных группах.

Вальдорфская школа и сад

- это природный интерьер, а игрушки и мебель из натуральных материалов.

Вальдорфская школа

- это максимальная близость к природе (огород, ферма) и удаленность от плодов цивилизации (ограничение телепросмотров, компьютера, Интернета).

Вальдорфская школа

- это сотни выпускников - сегодня студентов украинских и зарубежных высших учебных заведений.

Вальдорфские учителя

кроме традиционного педагогического имеют вальдорфское образование и желание непрерывного профессионального развития.

Вальдорфская школа

- это уважение к личности ребенка и его индивидуальности.

Вальдорфская школа

уделяет особое внимание эстетическим и трудовым дисциплинам (лепка, рисование, музыка, ткачество, вязание, рукоделие, деревообработка...).

Вальдорфская школа

- это развитие у старшеклассников способности самостоятельного суждения.

Вальдорфская школа

- это интересные уроки, праздники, экскурсии, театральные представления и зарубежная языковая практика.

Унікальні результати психологічної діагностики 5 класу НВК «Ступені»


Одним із видів роботи шкільного психолога загальноосвітньої школи є психологічна адаптація учнів 5 класу. Це пов’язано із багатьма змінами, що відбуваються із дітьми, що переходять до 5 класу:
- зміна класного вчителя;
- поява вчителів предметників;
- збільшення об’єму домашнього завдання;
- відсутність постійного учбового кабінету;
- та інш.

Всі ці особливості є причиною погіршення емоційного стану п’ятикласників, підвищеного рівня тривожності та агресії. Також психологічні дослідження свідчать про те, що саме серед учнів 5 класу в останні роки збільшилися спроби суїциду. 

Психологічною службою НВК «Ступені» було також проведено психологічна діагностика учнів 5 класу. Основною метою дослідження було вивчення рівня емоційного стану учнів та особливості взаємодії та спілкування в класному колективі. 

Особливістю 5 класу у вальдорфскій школі є те, що класний вчитель продовжує вести клас с 1 по 8 клас, а також продовжує вести більшість предметів за програмою. Також учні 5 класу мають постійну учбову класну кімнату. Все це є стабілізуючим фактором у процесі адаптації учнів. 

Після проведення психологічної діагностики, ми отримали наступні результати:
1. Рівень самооцінки учнів є середнім (65%) та високим (35%), це є свідченням позитивного самосприйняття учнів та позитивної оцінки своєї поведінки, що є не характерним для учнів 5 класу загальноосвітньої школи.
2. Результати соціометрії показали, що серед учнів не створені групування, весь клас позитивно налаштований на спілкування та взаємодію. Це виключає збільшення почуття тривожності та агресії у учнів. 
3. Клас перебуває у стані розподілу соціальних ролей. Але відсутність агресії та конфліктів, робить цей процес послідовним та емоційно позитивним. Учні пробують себе у різних соціальних ролях, вчитель із розумінням ставиться до цього періоду та не перешкоджає, а лише підтримує позитивний настрій класу.

Результати психологічного дослідження 5 класу є показником ефективності технологій вальдорфської педагогіки: всі учні мають високий рівень шкільної адаптації та низький рівень тривожності і агресії. Всі учні мають стабільний позитивний емоційний стан, що є високим показником психологічного комфорту у класному колективі. 
Психолог Штепура М.С.

Вальдорфская школа

Проморолик о школе https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Школьный календарь