Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Возраст 15-ти лет - девятый класс

Возраст 15-ти лет - девятого класса - один из самых бурных в жизни человека. Дети весь прошлый год активно росли. Их силы были направлены на построение физического тела, умственная активность уменьшилась. К девятому классу тело ребенка уже обретает взрослые очертания. Его легкие и сердце сформированы. Энергия, которая до этого шла на построение нового облика, теперь высвобождается. 
Дети в этот период очень активны. Жизнь буквально бурлит в них. Они пробуют себя в экстремальных видах спорта, увлечениях. Их часто можно найти в заброшенных домах, на стройках и крышах высоток. Высвободившуюся энергию важно направить в позитивное русло. Тогда подросток может достигнуть многого.
В этом возрасте у молодых людей обостряется чувство справедливости. Они просто требуют честности от окружающих, так как именно в девятом классе они формируют свои идеалы. Отношения со взрослыми переходят из плоскости подчинения в плоскость сотрудничества. Это возраст бунтов, безудержного веселья, четких внутренних правил. В это время дети охотно изучают право, логические науки. Это время, когда воля уступает первенство мышлению.
В облике молодых людей проступают их личностные черты. Это первые черты взрослого человека.

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар