Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Утро в вальдорфской школе - Ритмическая часть

Утро - самая важная часть дня ребенка. Когда дети приходят в школу, они еще не ученики, а дочки и сыночки. А учебный день должны начинать ученики. Сам факт того, что ребенок переступил порог школы еще не означает, что он готов учиться. И тогда учитель начинает ритмическую часть. Она готовится таким образом, чтобы дети почувствовали себя частью единого целого. Ведь в классе все дети разные. Понаблюдайте за ними утром: флегматику нужно время, чтобы включиться в процесс, сангвиник уже все понял и норовит пошалить, холерик делает все уверенно и четко, а меланхолик может наблюдать за происходящим, находясь чуть в стороне. В ритмической части вальдорфской школы все элементы подобраны так, чтобы удовлетворить потребности всех темпераментов, настроить их на единую волну. Здесь каждый найдет то, что его поддержит и будет питать.
Но ритмическая часть - это не только создание единого ритма. Во время утренних занятий дети легко овладевают счетом, элементами письма, повторяют географические названия или постигают суть химических процессов. Ведь ритмическая часть сопровождает детей в течение всей школьной жизни. С ее помощью дети могут прочувствовать в теле геометрические фигуры и ритмы поэзии, выучить таблицу умножения или понять, как строится предложение. Это основа будущего урока, которая помогает войти в материал, правильно задействовав мышление, волю и чувства. Так сухие знания оживают и становятся частью ребенка.
Ритмическая часть - важная часть основного урока. Помогите своим детям пережить ее волшебство. 

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар