Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, яка не підкоряється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогика

бере витоки з самої дитини і має на меті розвиток його власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це середовище для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфский дитячий сад

- це основа майбутньої здорового життя.

В вальдорфской школе

один учитель сопровождает класс первые 6-8 лет в качестве основного учителя.

В вальдорфской школе

иностранные языки изучаются с первых классов.

Вальдорфская школа

- это преподавание основных предметов эпохами.

Вальдорфская школа

- это отсутствие принуждения, оценок и эталонов правильности.

Вальдорфская школа

- это пробуждение интереса к учебе.

Вальдорфская школа

- это широкий, комплексный подход к изучению среды.

Вальдорфский детский сад

- это домашняя атмосфера в разновозрастных группах.

Вальдорфская школа и сад

- это природный интерьер, а игрушки и мебель из натуральных материалов.

Вальдорфская школа

- это максимальная близость к природе (огород, ферма) и удаленность от плодов цивилизации (ограничение телепросмотров, компьютера, Интернета).

Вальдорфская школа

- это сотни выпускников - сегодня студентов украинских и зарубежных высших учебных заведений.

Вальдорфские учителя

кроме традиционного педагогического имеют вальдорфское образование и желание непрерывного профессионального развития.

Вальдорфская школа

- это уважение к личности ребенка и его индивидуальности.

Вальдорфская школа

уделяет особое внимание эстетическим и трудовым дисциплинам (лепка, рисование, музыка, ткачество, вязание, рукоделие, деревообработка...).

Вальдорфская школа

- это развитие у старшеклассников способности самостоятельного суждения.

Вальдорфская школа

- это интересные уроки, праздники, экскурсии, театральные представления и зарубежная языковая практика.

Для чого потрібен вчитель?

... Щоб вчити. Є програми, є інформація - і вчитель її передає. Але у сучасному світі інформація вже не є головною цінністю - вона у вільному доступі, і кожний може опанувати будь-яку спеціальність.
Щоб створити систему передачі знань. Але хто скаже, чи це та система, що буде дієвою саме для цієї дитини?
Щоб згуртувати клас. Але чи вчитель це робить насправді? Адже вчитель лише допомагає дітям по-справжньому зустріти одне одного.
Тоді для чого потрібен учитель? І чому одним вдається передати свої знання учням, а у іншого попри всі намагання нічого не виходить?
Вчитель не просто вчить. Вчитель - це особистість, яка кожного дня діє з позиції питання: як те, що я зроблю сьогодні, вплине на дитину? Вчитель має думати про наслідки кожного свого слова і своєї дії. Він планує не тільки те, які знання отримає дитина, а й те, що особисто цей вчитель вкладає у процес формування людини. І тоді професія вчителя стає свідомою і важливою.
Тож вчитель - це людина, яка через особистий досвід відкриває для дитини світ, що її оточує.


Вальдорфская школа

Проморолик о школе https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Школьный календарь