Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, яка не підкоряється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогика

бере витоки з самої дитини і має на меті розвиток його власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це середовище для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфский дитячий сад

- це основа майбутньої здорового життя.

В вальдорфской школе

один учитель сопровождает класс первые 6-8 лет в качестве основного учителя.

В вальдорфской школе

иностранные языки изучаются с первых классов.

Вальдорфская школа

- это преподавание основных предметов эпохами.

Вальдорфская школа

- это отсутствие принуждения, оценок и эталонов правильности.

Вальдорфская школа

- это пробуждение интереса к учебе.

Вальдорфская школа

- это широкий, комплексный подход к изучению среды.

Вальдорфский детский сад

- это домашняя атмосфера в разновозрастных группах.

Вальдорфская школа и сад

- это природный интерьер, а игрушки и мебель из натуральных материалов.

Вальдорфская школа

- это максимальная близость к природе (огород, ферма) и удаленность от плодов цивилизации (ограничение телепросмотров, компьютера, Интернета).

Вальдорфская школа

- это сотни выпускников - сегодня студентов украинских и зарубежных высших учебных заведений.

Вальдорфские учителя

кроме традиционного педагогического имеют вальдорфское образование и желание непрерывного профессионального развития.

Вальдорфская школа

- это уважение к личности ребенка и его индивидуальности.

Вальдорфская школа

уделяет особое внимание эстетическим и трудовым дисциплинам (лепка, рисование, музыка, ткачество, вязание, рукоделие, деревообработка...).

Вальдорфская школа

- это развитие у старшеклассников способности самостоятельного суждения.

Вальдорфская школа

- это интересные уроки, праздники, экскурсии, театральные представления и зарубежная языковая практика.

Рубікон 3 класу

В 3 класі діти переходять умовний Рубікон.
Це час, коли з Раю власного дитинства вони виходять до справжнього світу. Після 9 років дитина починає бачити недоліки оточуючих, відчувати справжні емоції розчарування, злості, ненависті. Палітра почуттів стає більшою та виразнішою. Дитина вчиться їх впізнавати, опановувати, приховувати або проявляти.
В цьому віці діти вивчають історії Старого Завіту. Вони допомагають їм зрозуміти власні почуття, знайти справедливість, побачити співчуття. Кожну важливу історію діти слухають, малюють та ліплять і таким чином проживають. Кожна історія стає фундаментом моральності людини, що зараз закладається.
Так відбувається виховання без морлізаторства, через природні потреби і природній інтерес дитини.
А це наш 3 клас малює свій Ноєв ковчег.
Вальдорфская школа

Проморолик о школе https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Школьный календарь