Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Первый класс - это время сказки.

Первый класс - это время сказки. Историй без явной морали. Через простые образы, звуки, цвета ребенок познает окружающий мир, добро и зло, формирует свои приоритеты. 

Это волшебное время. Мир вокруг населен магическими существами и сущностями. Силы фантазии ещё бурлят в ребенке. 
Именно поэтому его постепенно приучают к работе, естественную жажду движения направляют в правильное русло обучения, а всю необходимую информацию дают не в виде сухих знаков, но в образах, прорастающих в душе. 

Это время перехода от полусна младшего детства к детству пробужденному. 
Именно с этого возраста ребенок чаще всего себя помнит. 
Отсюда черпает энергию и гармонию в будущей взрослой жизни. 
И поэтому особенно важно с трепетом относить к его потребностям в этом возрасте, подходить к воспитанию не формально, а с душой. 
Такой подход, в отличие от раннего интеллектуального развития, позволяет сохранить душевное, а часто и физическое здоровье ребенка. 

Именно о таком воспитании заботятся в вальдорфских школах во всем мире и уже 24 года - в "Ступенях". 


Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар