Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, яка не підкоряється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогика

бере витоки з самої дитини і має на меті розвиток його власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це середовище для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфский дитячий сад

- це основа майбутньої здорового життя.

В вальдорфской школе

один учитель сопровождает класс первые 6-8 лет в качестве основного учителя.

В вальдорфской школе

иностранные языки изучаются с первых классов.

Вальдорфская школа

- это преподавание основных предметов эпохами.

Вальдорфская школа

- это отсутствие принуждения, оценок и эталонов правильности.

Вальдорфская школа

- это пробуждение интереса к учебе.

Вальдорфская школа

- это широкий, комплексный подход к изучению среды.

Вальдорфский детский сад

- это домашняя атмосфера в разновозрастных группах.

Вальдорфская школа и сад

- это природный интерьер, а игрушки и мебель из натуральных материалов.

Вальдорфская школа

- это максимальная близость к природе (огород, ферма) и удаленность от плодов цивилизации (ограничение телепросмотров, компьютера, Интернета).

Вальдорфская школа

- это сотни выпускников - сегодня студентов украинских и зарубежных высших учебных заведений.

Вальдорфские учителя

кроме традиционного педагогического имеют вальдорфское образование и желание непрерывного профессионального развития.

Вальдорфская школа

- это уважение к личности ребенка и его индивидуальности.

Вальдорфская школа

уделяет особое внимание эстетическим и трудовым дисциплинам (лепка, рисование, музыка, ткачество, вязание, рукоделие, деревообработка...).

Вальдорфская школа

- это развитие у старшеклассников способности самостоятельного суждения.

Вальдорфская школа

- это интересные уроки, праздники, экскурсии, театральные представления и зарубежная языковая практика.

Мова - це правила, чи дух?

Нащо йому та орфографія та пунктуація. Он блогери пишуть без отого всього - і гроші заробляють! І взагалі, у вас діти з першого класу помилки роблять.
Чи мова - то лише правила?
Якщо подивитися посібник з будь-якої мови, то важко собі зізнатися, мало не половину правил не буде знати навіть пересічний філолог. Бо неможливо назавжди завчити всі ті суфікси і префікси і ніколи їх не плутати.
Але правила - це лише те, що витікає з самої мови, що дає можливість побачити наочно те, що людина повинна відчути. У кожної мови - свій дух. Це її звучання, структура, побудування речень та навіть текстів. Ви ніколи не переплутаєте німецьку та українську, адже в них закладено різне, в них різна історія, різні чинники впливали на їхнє формування.

Мова - живе втілення характеру народу. І всі закони мови формуються під впливом цього народу. Саме тому вивчення мови - це не тільки і не стільки вивчення правил, скільки розуміння закономірностей. Цей шлях важчий, але і результат дає глибший. Адже правило можна забути, а ось шлях пошуку закономірностей, який пройшов сам, вже не забудеш.
Коли на мову дивитися як на щось живе, то вона стає цікавим об'єктом для дослідження. І в процесі цього дослідження грамотність з'являється сама собою. Бо відкриття стають знаннями.

Етапи вивчення мови чітко відповідають етапам становлення дитини. За вальдорфською програмою, діти спочатку вчать літери через образи, потім вивчають звуки (і таким чином закладають основу правопису м'якого знаку, апострофу та багато інших правил), потім знайомляться з основними частинами мови. Іменник, прикметник та дієслово постають у своїх основних якостях, як предмет, ознака та дія, і їх вже неможливо переплутати. Потім з'являються перші розділові знаки, члени речення. З 5 класу вже ґрунтовно досліджуються частини мови. Це час розвитку волі, тож через велику кількість вправ діти знаходять основні відмінності між частинами мови, між категоріями іменників, прикметників. Ці слова більше описують, ніж діють, як і гармонійні п'ятикласники. 6 клас - етап рішучих змін і правил. І основна тема цього віку - дієслово. Цьому допомагає вивчення займенників, числівників, але передує все ж саме дієслово з його видами та станами.

7 класс - вже поступовий перехід до етапу мислення. І з'являються найбільш складні частини мови - дієприкметник, дієприслівник, прислівник та службові частини мови. В 8 класі підлітки дуже швидко ростуть, сили організму йдуть на перебудову тіла, і в допомогу такій перебудові йде синтаксис простого речення. Все чітко, структуровано, на новому, вже доступному дітям рівні.
9 клас - найцікавіший. Діти досконало вивчають складне речення, починають бачити структуру великого через маленьке. І відбуваються дива: на цьому тлі починають виправлятися навіть орфографічні помилки. Настав час, коли те, що закладалося 9 років, дає свої плоди. Перший етап формування володіння мовою завершується.
У старшій школі вже йде формування тонкого розуміння нюансів. Чому краще не вживати пасиву, як звернутися до друга, а як - до ворога, чим художній стиль відрізняється від публіцистичного?
І насамкінець діти пробують свої сили у риториці. Тобто, практично застосовують все те, чому вчилися всі роки.
Так чому ж тоді блогери так безграмотно пишуть? Бо недовчили правила там, де треба було досліджувати мову☺️

Вальдорфская школа

Проморолик о школе https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Школьный календарь