Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, яка не підкоряється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогика

бере витоки з самої дитини і має на меті розвиток його власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це середовище для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфский дитячий сад

- це основа майбутньої здорового життя.

В вальдорфской школе

один учитель сопровождает класс первые 6-8 лет в качестве основного учителя.

В вальдорфской школе

иностранные языки изучаются с первых классов.

Вальдорфская школа

- это преподавание основных предметов эпохами.

Вальдорфская школа

- это отсутствие принуждения, оценок и эталонов правильности.

Вальдорфская школа

- это пробуждение интереса к учебе.

Вальдорфская школа

- это широкий, комплексный подход к изучению среды.

Вальдорфский детский сад

- это домашняя атмосфера в разновозрастных группах.

Вальдорфская школа и сад

- это природный интерьер, а игрушки и мебель из натуральных материалов.

Вальдорфская школа

- это максимальная близость к природе (огород, ферма) и удаленность от плодов цивилизации (ограничение телепросмотров, компьютера, Интернета).

Вальдорфская школа

- это сотни выпускников - сегодня студентов украинских и зарубежных высших учебных заведений.

Вальдорфские учителя

кроме традиционного педагогического имеют вальдорфское образование и желание непрерывного профессионального развития.

Вальдорфская школа

- это уважение к личности ребенка и его индивидуальности.

Вальдорфская школа

уделяет особое внимание эстетическим и трудовым дисциплинам (лепка, рисование, музыка, ткачество, вязание, рукоделие, деревообработка...).

Вальдорфская школа

- это развитие у старшеклассников способности самостоятельного суждения.

Вальдорфская школа

- это интересные уроки, праздники, экскурсии, театральные представления и зарубежная языковая практика.

Заявка Одеського НВК «Ступені»

29 січня 2013 року в залі Малої академії наук відбулося засідання Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яку очолює І.Д. Бех, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання АПН України.

На комісії була представлена заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування ключових компетенцій учнів засобами вальдорфської педагогіки» на базі приватної установи “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок)” на 2013 – 2019 роки (науковий керівник – Демченко Д. М., заступник директора ООІУВ, кандидат педагогічних наук, науковий консультант - Кириленко С. В., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук).

Директор приватної установи “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” Лук’янченко Н. М. розповіла коротко про історію навчального закладу та доповіла про важливість даної дослідно-експериментальної діяльності як для педагогічного колективу школи, так і для розвитку вальдорфської педагогіки в Україні в цілому.

Заступник директора школи з науково-методичної роботи Дякун Г.І. висвітлила членам комісії та присутнім на засідання представникам експериментальних навчальних закладів України тему, мету та завдання дослідно-експериментальної діяльності, гіпотезу та очікувані результати даного експерименту. Презентація викликала численні запитання членів комісії щодо впровадження вальдорфської педагогіки на Україні та безумовну зацікавленість в дослідженні провідних ідей цієї педагогічної системи.

Комісія з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України підтримала ініціативу педагогічного колективу приватної установи “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок)” щодо проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування ключових компетенцій учнів засобами вальдорфської педагогіки» та рекомендувала Міністерству освіти і науки, молоді та спорту затвердити експеримент і надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня приватній установі “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок)” (відповідно до наказу МОН України від 23 листопада 2009 року № 1054 “Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”).
Заступник директора Одеського НВК «Ступені» з НМР Дякун Г.І.

Вальдорфская школа

Проморолик о школе https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Школьный календарь