Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Заявка Одеського НВК «Ступені»

29 січня 2013 року в залі Малої академії наук відбулося засідання Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яку очолює І.Д. Бех, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання АПН України.

На комісії була представлена заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування ключових компетенцій учнів засобами вальдорфської педагогіки» на базі приватної установи “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок)” на 2013 – 2019 роки (науковий керівник – Демченко Д. М., заступник директора ООІУВ, кандидат педагогічних наук, науковий консультант - Кириленко С. В., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук).

Директор приватної установи “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” Лук’янченко Н. М. розповіла коротко про історію навчального закладу та доповіла про важливість даної дослідно-експериментальної діяльності як для педагогічного колективу школи, так і для розвитку вальдорфської педагогіки в Україні в цілому.

Заступник директора школи з науково-методичної роботи Дякун Г.І. висвітлила членам комісії та присутнім на засідання представникам експериментальних навчальних закладів України тему, мету та завдання дослідно-експериментальної діяльності, гіпотезу та очікувані результати даного експерименту. Презентація викликала численні запитання членів комісії щодо впровадження вальдорфської педагогіки на Україні та безумовну зацікавленість в дослідженні провідних ідей цієї педагогічної системи.

Комісія з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України підтримала ініціативу педагогічного колективу приватної установи “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок)” щодо проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування ключових компетенцій учнів засобами вальдорфської педагогіки» та рекомендувала Міністерству освіти і науки, молоді та спорту затвердити експеримент і надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня приватній установі “Одеський навчально-виховний комплекс “Ступені” (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок)” (відповідно до наказу МОН України від 23 листопада 2009 року № 1054 “Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”).
Заступник директора Одеського НВК «Ступені» з НМР Дякун Г.І.

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар