Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція
«Пошук нових імпульсів щодо виховання особистості, здатної до саморозвитку та самовиховання: досвід вальдорфської педагогіки»

22 червня 2015 року (м. Одеса)

МЕТА  КОНФЕРЕНЦІЇ
Вальдорфська педагогіка є цілісною педагогічною системою, що забезпечує вільний творчий розвиток особистості, збереження та розвиток її фізичного, психічного та духовного здоров’я, соціальну адаптацію та повноцінну самореалізацію у житті.
Обговорити та прослідкувати, як різні аспекти цієї педагогіки, реалізуються у процесі педагогічної роботи вальдорфського закладу або навчального закладу (який реалізує елементи вальдорфської педагогіки), та які є учасниками всеукраїнського експерименту, та учасниками Всеукраїнського проекту «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні».
Склад  оргкомітету:
Олена Анатоліївна Дубовик - начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної та старшої школи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Крістоф Йоханнсен - виконавчий директор IAO (Міжнародної Асоціації Вальдорфської педагогіки в Центральній та Східній Європі)
Олена Іванівна Мезенцева - координатор ради Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні, координатор науково-педагогічного проекту «Вальдорфська педагогіка в Україні»
Тетяна Олександрівна Лазарєва - директор Департаменту освіти і науки Одеської  обласної  державної   адміністрації
Валерій Степанович Шупарський - завідуючий кафедри управління  розвитком освітніх систем Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
Наталія Миколаївна Лук’янченко - директор Одеського навчально-виховного комплексу  «Ступені» (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок)

ПРОГРАМА:

10.00 – 10.30  Реєстрація учасників, огляд виставки

10.30 – 11.00 Відкриття конференції. Вітальні промови:
v  Володимир Анатолійович Кавалеров, директор Одеського обласного інституту                        удосконалення вчителів
v  Валерій Степанович Шупарський,  завідуючий кафедри управління  розвитком
        освітніх систем Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
v  Тетяна Олександрівна Лазарєва, директор Департаменту освіти і науки Одеської    
        обласної державної адміністрації
v  Ірина Василівна Шастал, директор Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні

11.00 – 12.00  Ключові промови:
v  Крістоф Йоханнсен, виконавчий директор IAO (Міжнародної Асоціації Вальдорфської педагогіки в Центральній та Східній Європі):
«Вимоги сучасності щодо виховання цілісної особистості: підходи вальдорфської педагогіки»
v  Олена Анатоліївна Дубовик, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної та старшої школи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Олена Іванівна Мезенцева, координатор ради Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні, координатор науково-педагогічного проекту «Вальдорфська педагогіка в Україні»:  «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні: результати та перспективи»
v  Вікторія Борисівна Халамендик, доктор філософських наук, професор, керівник навчально-дослідницького центру «Вальдорфська педагогіка» Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова:
«Основні напрямки діяльності навчально-дослідницького центру «Вальдорфська педагогіка» Інституту магістратури, аспірантури і докторантури НПУ імені М.П. Драгоманова»

12.00 – 12.45  Кава-брейк

12.45 – 14.30  Доповіді (до 15 хвилин):
v  Тетяна Олександрівна Бородулькіна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного технічного університету: «Забезпечення психічного здоров’я дітей в умовах навчально-виховного процесу, побудованого на засадах вальдорфської педагогіки»
v  Наталія Петрівна Даценко, практичний психолог школи-дитячого садка «Софія» (вальдорфська) м.Києва: «Презентація досвіду Всеукраїнського науково-методичного експерименту «Розвиток соціальної компетентності учнів  Вальдорфської школи»
v  Віра Петрівна Мітюхіна, методист науково-педагогічної лабораторії педагогічних інновацій Одеського обласного інституту удосконалення вчителів: «Проблемы современного образования и возможные пути их преодоления в Вальдорфской школе»
v  Ольга Русланівна  Боделан, кандидат психологічних наук України, директор приватного навчально-виховного комплексу «Вільна школа «АСТР»: «Активізація пізнавальної діяльності учнів як засіб підвищення внутрішньої мотивації до навчання в умовах гуманізації начально-виховного процесу засобами вальдорфської педагогіки»
v  Світлана Андріївна Екс, представник України в раді міжнародного об’єднання вальдорфських дитячих садків, вихователь дитячого садка Одеського навчально-виховного комплексу «Ступені»(загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок):
«Загальнолюдський характер вальдорфської дошкільної педагогіки»
v  Марина Сергіївна Штепура, психолог Одеського навчально-виховного комплексу «Ступені» (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок): «Формування комунікативних компетенцій учнів засобами вальдорфської педагогіки»
v  Світлана Геннадіївна Здрагат, старший викладач кафедри управління розвитком освітніх  систем Одеського обласного Інституту удосконалення вчителів, аспірант кафедри соціології Інституту соціології, психології і соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: «Створення інклюзивного середовища в соціальної освіті»
Круглий стіл: «Можливі методи індивідуального підходу в вихованні соціально-відповідальної особистості».

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІАО (МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.П.ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ МАГІСТРАТУРИ, АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ

АСОЦІАЦІЯ ВАЛЬДОРФСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В УКРАЇНІ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «СТУПЕНІ»
(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА І-ІІІ СТ. - ДИТЯЧІЙ САДОК)

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар