Навколишній світ з четвертого класу.

Для дорослих, які, як правило, володіють чітким логічним мисленням, зрозуміло, що вивчення природи треба починати з мінералів, потім переходити до рослин, далі мають йти тварини, і вже після цього треба вивчати людину.
Але в школі ми вивчаємо навколишній світ ще до того, як в дитині починає формуватися логічне мислення - з четвертого класу. Учні знайомляться з тваринами, порівнюючи їх з людиною. Адже тварин дитині набагато легше зрозуміти і відчути - вони рухаються, в них є поведінка, можна говорити про їх характер тощо. Це вивчення відбувається через задіяння фантазії дитини. Завдяки цьому іноді навіть можна не показувати живу тварину, а образно розповідати про неї, і дитині цього буде достатньо.
З рослинами, які вивчають в п'ятому класі, вже складніше - вони змінюються дуже повільно.
Мінерали найбільш далекі від людини, і для їх вивчення треба мати вже більш-менш розвинене логічне мислення, яке починає виявляти себе в учнях приблизно у віці шостого класу. Саме в цьому віці з'являється здатність спостерігати зовнішні об'єкти і явища, відсторонюватися від них після спостереження і аналізувати спостережене. (Тому в шостому класі починає викладатися також фізика, яка вимагає від учня подібних якостей.)
Треба також зауважити, що у віці шостого класу починається інтенсивна мінералізація скелету дитини. І десь на рівні глибокої підсвідомості учень починає відчувати свою спорідненість з мінеральним.
Іван Габович, методист вальдорфського ліцею «Ступені»
Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар