Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Учимся удаленноGoogle Classroom: функционал и краткая инструкция по созданию онлайн-курса


Подробную инструкцию по пользованию Системой удаленного обучения "Гугл-Класс" можно найти, кликнув по ссылке
Google Classroom

Кратко о платформе Google Classroom

Платформа Google Classroom – объединяет полезные сервисы Google, организованные специально для учёбы.
На платформе вы можете:
 • создать свой класс/курс;
 • организовать запись учащихся на курс;
 • делиться с учениками необходимым учебным материалом;
 • предложить задания для учеников;
 • оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом;
 • организовать общение учащихся.

Где найти приложение Google Glassroom

Познакомимся с основными элементами Google Classroom необходимыми при сборке учебного курса. Найти Google Classroom достаточно просто, для этого откройте браузер Google Chrome, и далее просмотрите приложения Google.
Иконку Google Classroom вы может сразу и не увидеть, нажмите Еще (More…) и обязательно найдете. 


Google Classroom
Рисунок 1. Иконка Google Classroom

После открытия вы попадете в Google Classroom где можно начать создавать свой курс или вы найдете учебные курсы, к которым вам дали доступ.


Google Класс
Рисунок 2. Google Класс

Структура дистанционного курса на платформе Google Classroom

Познакомимся с основными элементами Google Classroom на примере дистанционного тренинга “Мой курс в Google Класс”.
При создании и организации курса Вам будут доступны три основные вкладки: ЛЕНТА, ЗАДАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.
Первоначально видны две вкладки: ЛЕНТА и ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (актуально на 14.01.2019 – примечание Редакции). Вкладку “ЗАДАНИЯ” нужно добавлять в курс. О том, как это сделать читайте ниже.
В ЛЕНТЕ собирается и отображается актуальная информация по курсу: учебные материалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей.
Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавить учебные материалы в курс и распределить задания по темам и в необходимой последовательности.
В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ будет список обучаемых, присоединившихся к курсу (по коду или добавленных вручную). Код курса можно найти нажав на изображение шестерёнки.


Дистанционный курс в Google Classroom
Рисунок 3. Дистанционный курс в Google Classroom

Лента: информация о происходящем в курсе

В ленте отображается происходящее в Курсе в той последовательности, в которой преподаватель добавляет информацию в курс:
 • объявления преподавателя;
 • информация об учебных материалах для слушателей;
 • информация о заданиях для учащихся;
 • объявления от самих учащихся (при определенных настройках).


Лента в Google Classroom
Рисунок 4. Лента курса в Google Classroom

При создании Объявлений преподаватель (кроме текста) может добавить различный материал: прикрепить файл (загрузить с компьютера), добавить файл из Google Диска, опубликовать ссылку на видео с Youtube или дать ссылку на внешний сайт.
Учащиеся могут просматривать Объявления и комментировать их. 
Для добавления Объявления используйте “Добавить новую запись”. 


Запись в Google Classroom
Рисунок 5. Добавляем Объявление для учащихся в Google Classroom

Обратите внимание, что весь загруженный материал в Ленту курса (в раздел Новая запись) помещается в папку курса на Google Диске. Увидеть папку можно во вкладке “Задания”.


Google Classroom
Рисунок 6. Папка с учебными материалами на Google Диске

Обратите внимание на Настройки курса (шестеренка в верхнем правом углу на странице курса). Можно разрешить/запретить учащимся оставлять записи в ленте курса.

Задания: проверяем знания слушателей

Для создания вкладки “Задания” на вашем учебном курсе нажмите на значок ? в левом нижнем углу.


Google Classroom
Рисунок 7. Добавляем вкладку Задание на курс

Это новая вкладка Google Classroom. Во вкладке “Задания” вы можете:
 • создавать задания, вопросы и группировать их по темам.
 • добавлять учебные материалы (различного типа) и объединять их по темам.
 • упорядочивать темы и материалы в них (если у материала нет темы, он расположен вверху страницы).
Задания для слушателей могут быть различного типа. Преподаватель может прикрепить в качестве Задания любой документ находящийся на ПК или на Google Диске, дать ссылку на видео. Также может предложить выполнить практическую работу или контрольную работу в виде теста. Добавить вопрос, который смогут комментировать как преподаватели, так и другие учащиеся (при определенных настройках).


Google Classroom
Рисунок 9 Задание для слушателей

В настоящее время (актуально на 14.01.2019 г. – прим. редакции) появилась возможность создавать Задания с использованием Google Формы. Google Формы очень многофункциональны и при их помощи легко создавать тесты с выбором одного или нескольких ответов, открытые задания, задания с использованием рисунков и видео и др.
Заданиям можно выставить срок сдачи.
После выполнения заданий слушателями, сведения об этом автоматически поступают к преподавателю. Для просмотра сданных заданий преподаватель переходит в раздел ЛЕНТА, затем нажимает Все задания.
У преподавателя появляется информация о сданных/несданных работах.


Google Classroom
Рисунок 10 Просмотр заданий, которые выполнили ученики

Преподаватель может проверить задания учащихся, выставить оценки, прокомментировать ответы слушателей.


Google Classroom
Рисунок 11 Проверяем домашнее задание

Добавление учащихся к курсу

Как правило, после создания курса автор создаёт посадочную страницу, в которой кратко представляет описание курса – программу, дату начала и окончания курса, правила работы и требования к обучаемым, ссылку на форму регистрации.
Автор курса отправляет всем прошедшим регистрацию на посадочной странице Код курса (обучающиеся сами добавляются на курс) или вручную приглашает учеников на курс. Как это сделать? Во вкладке “Пользователи” можно увидеть Код курса или пригласить учащихся (по имени или по адресу электронной почты).


Google Classroom
Рисунок 12. Приглашаем учащихся на курс

Недостатки сервиса Google Classroom

 • В Google Classroom не предусмотрена вебинарная комната, однако эта проблема решается достаточно просто. Преподаватель может использовать возможности YouTube или Google Hangouts, которые позволяют провести онлайн встречу с обучаемыми.
 • В открытой версии сервиса Google Classroom нет электронного журнала (табеля успеваемости обучаемого). Такая возможность имеется для корпоративных пользователей Google Classroom.
 • Для авторов, имеющих личные аккаунты, существуют ограничения: количество участников курса не более 250 и присоединиться к курсу в один день могут только 100 человек.

Преимущества сервиса

 • Настройка создаваемого курса несложная. Есть возможность проверять знания слушателей.
 • Бесплатность и доступность. В сервисе нет рекламы.
 • Можно пригласить до 20 преподавателей для проведения учебного курса.
 • Хранение всех материалов курса на Google Диске, в том числе заданий, выполненных учащимися.
 • Возможность коммуникации: между преподавателем и учениками, между учащимися. Учащиеся могут просматривать задания, оставлять свои комментарии и задавать вопросы преподавателю. 
 • Google Classroom имеет интеграцию с Google Диском, Документами, Календарем, Формами и Gmail.

Google Classroom. Як створити клас та отримати КОД для запрошення учасників? ВИДЕО


Посмотрите второе демонстрационное видео, чтобы увидеть обзор того, как этот инструмент работает для учителей и учеников. В этом видео вы узнаете, как настраивать классы и добавлять учащихся, создавать задания и анализировать работу учащихся.


Статьи по теме

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар