Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, яка не підкоряється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогика

бере витоки з самої дитини і має на меті розвиток його власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це середовище для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфский дитячий сад

- це основа майбутньої здорового життя.

В вальдорфской школе

один учитель сопровождает класс первые 6-8 лет в качестве основного учителя.

В вальдорфской школе

иностранные языки изучаются с первых классов.

Вальдорфская школа

- это преподавание основных предметов эпохами.

Вальдорфская школа

- это отсутствие принуждения, оценок и эталонов правильности.

Вальдорфская школа

- это пробуждение интереса к учебе.

Вальдорфская школа

- это широкий, комплексный подход к изучению среды.

Вальдорфский детский сад

- это домашняя атмосфера в разновозрастных группах.

Вальдорфская школа и сад

- это природный интерьер, а игрушки и мебель из натуральных материалов.

Вальдорфская школа

- это максимальная близость к природе (огород, ферма) и удаленность от плодов цивилизации (ограничение телепросмотров, компьютера, Интернета).

Вальдорфская школа

- это сотни выпускников - сегодня студентов украинских и зарубежных высших учебных заведений.

Вальдорфские учителя

кроме традиционного педагогического имеют вальдорфское образование и желание непрерывного профессионального развития.

Вальдорфская школа

- это уважение к личности ребенка и его индивидуальности.

Вальдорфская школа

уделяет особое внимание эстетическим и трудовым дисциплинам (лепка, рисование, музыка, ткачество, вязание, рукоделие, деревообработка...).

Вальдорфская школа

- это развитие у старшеклассников способности самостоятельного суждения.

Вальдорфская школа

- это интересные уроки, праздники, экскурсии, театральные представления и зарубежная языковая практика.

Iнтер'єри вальдорфськіх шкіл

Вальдорфські школи завжди віділяються з-поміж інших своєю атмосферою. Тут майже немає сучасних гаджетів, проте все продумане до найменших деталей. Наприклад, колір стін в кожному класі - різний. Це залежить від віку дітей, які проводять в цьому приміщенні значну частину свого дня. А колір по-різному впливає на дітей різного віку.
Або дерево. Його дуже багато в оздобленні вальдорфських шкіл. Воно живе на дотик та тепле, на відміну від пластику.
Або розписи на стінах. Якщо 6 клас - час лицарства та кристалів, то й стіни у цьому класі будуть відповідними.
У вальдорфських школах продумана кожна деталь: від форми дверей до розташування класів. Це тому, що в цих школах навчання - це живий процес, кожний момент якого просичений свідомістю тих, хто цим процесом опікується.
На світлинах інтер'єри шкіл у Швебеш-Халлі, Хітцакері (Німеччина) та нашої школи"Ступені".Вальдорфская школа

Проморолик о школе https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Школьный календарь