Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Изготовление вальдорфской игрушки

Мы настолько привыкли к игрушкам в своем обиходе, что не считаем их создание чем-то особенным. А между тем, когда выбираем мягкую игрушку, опираемся на определенные критерии. Чем больше она будет похожа на исходное животное, тем больше шансов, что ей найдется место в нашем доме.

Как же добиться этого сходства? Многие мастера бьются над этим годами, передавая удачные выкройки друг другу. Для создания хорошей выкройки для игрушки нужно не столько знать основы кройки, сколько понимать сущность животного.


В 6 классе дети активно изучают окружающий животный мир. Чем лев отличается от коровы? Какой жест, символ в них есть? Как одним движением показать это отличие так, что животное стало индивидуальным?
Из этого посыла рождаются сначала фигуры из глины, а позже - авторские выкройки игрушек. Это творческий процесс : от выбора животного до его воплощения проходит много времени. Это кропотливая работа по созданию образа, которая помогает познать животное, увидеть его по-настоящему. Так через рукоделие рождается понимание мира животных. 

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар