Вальдорфська школа

- це загальноосвітня школа, що не підкорюється інтересам специфічних соціальних груп: світоглядних, релігійних, політичних...

Вальдорфська педагогіка

створена для задовольнення потреб дитини і має на меті розвиток її власного потенціалу.

Вальдорфська школа

- це среда для виховання вільної особистості.

Вальдорфська школа

є цілісною від дошкільного до кінця шкільного періоду.

Вальдорфський дитячий садок

- це основа майбутнього здорового життя.

У вальдорфській школі

один педагог супроводжує клас перші 6-8 років як основний учитель.

У вальдорфській школі

дві іноземні мови вивчаються із перших класів.

Вальдорфська школа

– це викладання основних предметів епохами.

Вальдорфська школа

- це відсутність примусу, оцінок та стереотипів.

Вальдорфська школа

- це пробудження інтересу до навчання.

Вальдорфська школа

- це широкий комплексний підхід до вивчення довкілля.

Вальдорфський дитячий садок

- це домашня атмосфера у різновікових групах.

Вальдорфська школа та сад

- це природний інтер'єр,іграшки та меблі з натуральних матеріалів.

Вальдорфська школа

- це максимальна близькість до природи (город, ферма) та віддаленість від плодів цивілізації (обмеження телепереглядів,комп'ютера,Інтернету).

Вальдорфська школа

- це сотні випускників – сьогодні студентів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Вальдорфські вчителі

крім традиційного педагогічного мають вальдорфську освіту та бажання безперервного професійного розвитку.

Вальдорфська школа

- це повага до особи дитини та її індивідуальності.

Вальдорфська школа

приділяє особливу увагу естетичним та трудовим дисциплінам (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання, рукоділля, деревообробка, драма тощо).

Вальдорфська школа

- це розвиток здатностей старшокласників робити самостійні судження.

Вальдорфська школа

- це цікаві уроки, незабутні свята, різноманітні екскурсії, театральні вистави та мовна практика закордоном.

Точність дорівнює істинності

Геодезія - це можливість осягнути і перевести в наочний вигляд знання про місцевість навколо. Зрозуміти принцип побудови карт. Побачити точність свого сприйняття.
Геодезична практика в старшій школі має задовольняти потребу молодих людей в пошуках правильного мірила життя. Адже саме геодезисти мають бути точними, конкретними і орієнтуватися у просторі.
Цього року наші старшокласники проходили геодезичну практику у передмісті Києва разом з Вальдорфська школа «Борисфен», яка гостинно прийняла нас у себе. Молоді люди за допомогою точних приборів вимірювали місцевість, знаходили маяки, до яких привʼязували свої розрахунки, та згодом малювали карти. Це зосереджена робота, яка вимагає уваги та точності, а також розвиває просторове мислення. Адже якщо виміри зроблені неправильно - то і результати будуть хибними, що одразу видно на карті.
Через такі практики народжується почуття істинності і своєї ролі у віднайдення цієї істини. Якщо вся робота проведена правильно, на аркуші зʼявляється точний план місцевості, який відображає реальність. І у молодих людей є шанс пережити себе творцем світу.
Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар