Точність дорівнює істинності

Геодезія - це можливість осягнути і перевести в наочний вигляд знання про місцевість навколо. Зрозуміти принцип побудови карт. Побачити точність свого сприйняття.
Геодезична практика в старшій школі має задовольняти потребу молодих людей в пошуках правильного мірила життя. Адже саме геодезисти мають бути точними, конкретними і орієнтуватися у просторі.
Цього року наші старшокласники проходили геодезичну практику у передмісті Києва разом з Вальдорфська школа «Борисфен», яка гостинно прийняла нас у себе. Молоді люди за допомогою точних приборів вимірювали місцевість, знаходили маяки, до яких привʼязували свої розрахунки, та згодом малювали карти. Це зосереджена робота, яка вимагає уваги та точності, а також розвиває просторове мислення. Адже якщо виміри зроблені неправильно - то і результати будуть хибними, що одразу видно на карті.
Через такі практики народжується почуття істинності і своєї ролі у віднайдення цієї істини. Якщо вся робота проведена правильно, на аркуші зʼявляється точний план місцевості, який відображає реальність. І у молодих людей є шанс пережити себе творцем світу.
Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар