Екрани та цифрові пристрої – прокладання шляху серед хвиль технологій.

Дискурс про «Здорове дитинство в епоху цифрових технологій» 

Цифрові технології є частиною сучасного життя і заслуговують на відповідне місце в освіті як для вчителя, так і для учня.

Діти поступово розвивають свою здатність відчувати світ, за певними етапами розвитку: тактильно, чуттєво, емоційно, соціально та когнітивно. Отже, відповіді на запитання „Коли?“ і „Як?“ вивчати та використовувати цифрові форми засобів масової інформації мають вирішальне значення для здорового дитинства. Ні надмірне захоплення цифровими технологіями, ні категорична відмова від них не можуть призвести до свідомого й відповідального їх застосування. Потрібен цілісний підхід, який веде від природнього пізнання світу дитиною через сенсорну, моторну та ритмічну діяльність, через знайомство з низкою різноманітних сенсорних медіа (картини, книги, друкований текст, каліграфія, театр, тощо) до розуміння цифрових технологій як інструменту навчання.

Вальдорфська освіта визнає, що інформаційні технології призначені для удосконалення конкретних людських навичок, але потрібен певний час, щоб спочатку сформувати ці навички. Що новітніша навичка, то більше можна скористатися пристроєм, призначеним для її покращення. Наприклад, у випадку, коли хтось вільно володіє арифметичними операціями, обчислювальний пристрій може бути напрочуд корисним. Негативний вплив має місце тоді, коли використання калькулятора починається до того, як сформована здатність вільно рахувати, адже він загрожує замінити цю навичку, а не підтримати її.

Цифрові пристрої (комп'ютери, планшети, смартфони тощо) є технічними засобами підтримки когнітивних функцій свідомого людського досвіду. Вони фактично імітують ці функції. Це означає, що людські здібності можуть бути удосконалені за допомогою цих пристроїв. Однак правило залишається в силі: спочатку сформуй навичку і лише потім скористайся відповідним інструментом для її покращення.

У цьому контексті основним питанням щодо використання цифрових технологій в освіті є: Яким чином ми розвиваємо повну палітру людського досвіду так, щоб цифрові технології могли збагатити, а не витіснити його? 

Намагаючись зробити свій внесок у дискурс навколо цього питання, Міжнародний форум Вальдорфської\Штайнер Освіти (Гаазьке Коло) пропонує наступні

10 педагогічних принципів, спрямованих на «Здорове дитинство в епоху цифрових технологій»:


  1. Людину може виховати тільки людина. Діти навчаються у прямому контакті з людьми.
  2. Діти навчаються по-різному відповідно до етапів свого розвитку.
  3. Діти повинні рухатися, щоб чомусь навчитись: що молодше дитина, то більша у неї потреба бути активною та залученою у практичну діяльність.
  4. Розвиток грубої моторики передує і посилює розвиток дрібної моторики.
  5. Діти мають розвинути свої перцептивні органи чуття, перш ніж застосовувати їх у використанні цифрових пристроїв.
  6. Найпродуктивніша діяльність в дитинстві - вільна гра, ініційована дитиною. Вона дозволяє дітям розвивати власну уяву, досліджуючи і переживаючи навколишній світ.
  7. Оскільки учні починають отримувати доступ до цифрових технологій через пристрої з екраном, дуже важливо, щоб дорослі убезпечити дітей і молодих людей в онлайн-світі, а діти навчилися свідомо та відповідально використовувати ці технології. Людські сили об'єктивного сприйняття, розрізнення і мислення, які є основою свободи і відповідальності, потребують часу і простору для зрілості.
  8. Діти повинні спочатку розвивати життєві навички, оскільки вони є основою для набуття цифрових навичок.
  9. Освіта повинна керуватися педагогічними цінностями, а не економічними чи політичними інтересами.
  10. Завданням освіти є розвиток людських можливостей, а не накопичення та збереження інформації.

Міжнародний форум Вальдорфської \ Штайнер Освіти (Гаазьке Коло), Лютий 2019 року, 
АСОЦIАЦIЯ ВАЛЬДОРФСЬКИХ IНIЦIАТИВ В УКРАÏНI, 22 ТРАВНЯ 2020 Р.
©Переклад Ольга Орленко 

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар