Протипожежні тренування Весна-21

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974, та наказу №26 "Про проведення тренувань з пожежної беспеки у Одеському НВК "СТУПЕНІ"" від 29.04.2021 року в школі були проведені практичні тренування з метою відпрацювання плану евакуації здобувачів освіти і працівників навчального закладу в разі виникнення пожежі, вдосконалення порядку і способу оповіщення учасників освітнього процесу  на випадок виникнення пожежі, перевірки реальності реагування на пожежу як надзвичайну ситуацію.


ЗВІТ

про організацію та проведення протипожежного тренування в Одеському НВК «СТУПЕНІ»

Тема тренування: «Організаційні дії керівного складу та формувань цивільного захисту закладу при виникненні пожежі в НВК«СТУПЕНІ»».

Мета тренування:  проведення комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту в навчальному закладі,  здійснення заходів, спрямованих на збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу.

Термін проведення: 13.05.2021 року.

Місце проведення: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 31-А

Тривалість тренування – 1 година.

Керівник тренування  директор НВК Лукянченко Наталія Миколаївна.

До тренування залучались:

  • педагогічний склад та працівники  -   43 осіби;
  • вихованці дошкільного підрозділу 35 дітей та 111 учнів 1-11 класів.

Оцінка готовності на період проведення тренування.

         З метою попередження помилкових дій учасників, які можуть призвести до нещасного випадку, пошкодження обладнання, з педагогічним складом, працівниками, учнями  проведені  інструктажі щодо заходів безпеки під час тренування.

        Оповіщення та доведення до персоналу інформації про виникнення пожежі проводилось за допомогою  шкільной системи оповіщення.

         Одеський НВК «СТУПЕНІ» забезпечений вогнегасниками у кількості 28 шт.

         Уточнені поверхові плани екстреної евакуації на випадок виникнення пожежі.

         Системи внутрішнього протипожежного водогону та інших систем водопостачання в робочому стані.

         Виходи і евакуаційні шляхи утримуються вільними і не захаращеними. 

Повнота і якість відпрацювання дій з евакуації.

            У ході тренувань відпрацьовано оповіщення педагогічного складу, працівників, учнів, їхні дії за сигналом «ПОЖЕЖА» та відповідними мовними повідомленнями.

            Дії персоналу за сигналом оповіщення про пожежу були чіткими та грамотними.

            Час евакуації – 6 хвилин.

            Подальше розміщення і контроль наявності  учнів заплановано в сквері за межами території школи за адресою вул. Ільфа і Петрова, 31

Перелік робіт, виконаних у період підготовки та проведення тренування.

           Перевірено:

·      справність систем телефонного, мобільного зв’язку;

  • зворотна реакція з пульта обслуговування системи протипожежної автоматики послідувала протягом 2 хв.

·      стан запасних виходів та шляхів евакуації;

·     справність внутрішнього протипожежного водогону;

·      готовність до використання первинних засобів пожежегасіння;

Висновки:

·     плануючі документи для організації діяльності з питань цивільного захисту відпрацьовані в повному обсязі;

·     будівля та територія  закладу забезпечені справними первинними засобами пожежогасіння;

·     в приміщеннях розроблені та вивішені по поверхові плани евакуації; шляхи евакуації вільні, позначені вказівними знаками;

·     проїзди по території, під’їзди до будівель не загромаджені; територія утримується в чистоті;

·     у закладі здійснюються  заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

          Під час проведення тренування випадків порушення правил охорони праці та пожежної  безпеки не було.

          Як позитивно слід відмітити: організованість учнів та працівників.

Результати тренування обговорені на нараді при директорі 13 травня 2021 року.

Вальдорфська школа

Проморолик про школу https://www.youtube.com/watch?v=UR1VV-7CsYo

Шкільний календар